Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być:

Pełnoletnia osoba fizyczna, niepozbawiona praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii, która zobowiązała się realizacji celów statutowych i została przyjęta w poczet jego członków uchwałą Zarządu, po uzyskaniu rekomendacji od co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub członka wspierającego.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zobowiązała się do wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego celów statutowych i została przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu, po uzyskaniu rekomendacji od co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

Dokumenty do pobrania:

deklaracja – plik PDF

Deklaracja członka wspierającego