1. prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński, Przewodniczący Rady Naukowej,
  2. prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek, członek Rady Naukowej,
  3. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska – Wojciechowska, członek Rady Naukowej,
  4. dr n. farm. Małgorzata Kubacka, członek Rady Naukowej,
  5. prof. dr hab. Jan Ludwicki, członek Rady Naukowej,
  6. dr Andrzej Pokrywka, członek Rady Naukowej,
  7. mgr Dariusz Poniatowski, członek Rady Naukowej,
  8. mgr farm. Małgorzata Szelachowska,
  9. dr Piotr Starzyński, członek Rady Naukowej,
  10. prof. dr hab. Andrzej Tokarz, członek Rady Naukowej,
  11. prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło, członek Rady Naukowej.