Profesor zwyczajny w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków, Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego i przewodniczący Zespołu ds. Sfałszowanych Leków Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inicjator wprowadzenia do programu studiów na Wydziałach Farmaceutycznych problemów związanych z przestępczością farmaceutyczną (w tym zagadnień związanych z fałszowaniem leków i suplementów diety oraz z nowymi substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami). Inicjator utworzenia i przewodniczący „Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej ds. Sfałszowanych Leków” Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (od 2015 r.). Członek założyciel i prezes Stowarzyszenia „Stop Nielegalnym Farmaceutykom – Stowarzyszenie Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności” (od 2017 r.).

W latach 2005-2015 dyrektor Narodowego Instytutu Leków i kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej. W latach 1991-2002 zastępca dyrektora Instytutu Leków, odpowiedzialny za kontrolę produktów leczniczych i kontakty z Official Medicines Control Laboratories Network (EDQM, European Directoriate for the Quality of Medicines, Council of Europe). W latach 1998-2002 członek Quality Working Party CPMP/CVMP (EMEA, European Agency for the Evaluation of Medicinal Products). W latach 2001-2005 i 2007-2013 członek Advisory Group for the General OMCL-Network (EDQM, Council of Europe); 2011-2015 członek założyciel i nieformalny przewodniczący Counterfeit/Illegal Medicines Working Group (EDQM, Council of Europe). W latach 2007-2015 członek międzyresortowego Zespołu do Spraw Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria Produktu Leczniczego GIF; 1994-2011 członek Komisji Farmakopei Polskiej; 2011-2014 członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, GIS; Konsultant Wojewódzki w dziedzinie analityki farmaceutycznej dla obszaru województwa mazowieckiego (od 2012 r.).