Jesteśmy stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest organizacją pożytku publicznego. Utrzymujemy się ze składek i dobrowolnych darowizn sympatyków naszej działalności. Potencjalnym członkom wspierającym oferujemy:

– Logo na stronie internetowej Stowarzyszenia wraz z podstawowymi informacjami o przedmiocie działalności;

– Logo we wszystkich wydawnictwach i materiałach informacyjnych oraz materiałach promujących;

– Wzmianka o sponsorowaniu naszej działalności w informacjach wysyłanych do mediów;

– Odnośnik do Państwa strony WWW ze strony WWW http://stopnf.org.pl;

– Udział w kongresach, konferencjach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe 64 1140 2004 0000 3502 7686 6648 z dopiskiem „składka/darowizna na cele statutowe”.


Agencja Bezpieczeństwa Biznesu „SaLuS”  Sp. z o.o. z/s w Warszawie, oferuje najwyższej jakości usługi w zakresie weryfikacji podmiotów gospodarczych zarejestrowanych lub działających na terenie Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach świata (USA, Kanada, Rosja, Ukraina, Mołdawia). Pozyskujemy aktualne dane z rejestrów sądowych oraz licencjonowanych rejestrów handlowych. Na życzenie kontrahenta zbieramy również dane archiwalne  oraz sporządzamy analizy wywiadowcze. W ramach świadczonych usług rozpoznajemy otoczenie gospodarcze firmy oraz identyfikujemy zagrożenia prawne, finansowe i gospodarcze. Przeciwdziałamy szpiegostwu gospodarczemu, dbając o bezpieczeństwo wewnętrzne firmy w zakresie teleinformatycznego obrotu danymi, bieżącej współpracy w weryfikacji lojalnościowej pracowników, podnoszeniu wiedzy praktycznej i prawnej kadry  zarządzającej w zakresie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem firmy.  Organizujemy i prowadzimy szkolenia i konferencje o charakterze edukacyjno-integracyjnym w oparciu o specjalistyczne programy realizowane przez wykładowców akademickich i najwyższej klasy praktyków. Na naszej stronie uzyskają Państwo również pomoc prawną w sprawach podatkowych, karnych i cywilnych. Nasze usługi świadczymy we współpracy z kancelariami prawnymi i doradcami podatkowymi. Nasze działania są skuteczne i zapewniają dyskrecję na każdym etapie ich prowadzenia. Jesteśmy profesjonalni i bezwzględni dla przeciwnika.


Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. Wydziały Lekarskie i Farmaceutyczne w 1950 r. zostały wyodrębnione ze struktury Uniwersytetów, tworząc niezależne Akademie Lekarskie. Tym samym Wydział Farmaceutyczny UW został przekształcony w Wydział Farmaceutyczny Akademii Lekarskiej w Warszawie, której nazwę zmieniono kilka miesięcy później na Akademię Medyczną, podporządkowaną Ministerstwu Zdrowia. W skład Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie weszły przejęte z UW Katedry i Zakłady wraz z ich majątkiem.

Po włączeniu Wydziału Farmaceutycznego do struktury Akademii wprowadzono pięcioletni program studiów farmaceutycznych, zakończonych pracą magisterską.


Tomasz Tomczak – trener IT i informatyk. Prowadzi szkolenia z obsługi MS Excel dla zaawansowanych oraz z e-marketingu. Oferuje wsparcie IT – www.marketing-internetowy.pl