„Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku – pandemia, kryzys, konflikty zbrojne – zagrożenia i konsekwencje”

Program VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku – pandemia, kryzys, konflikty zbrojne – zagrożenia i konsekwencje”
„Pharmaceutical crime in the third decade of the XXI century – pandemic, crisis, armed conflicts – threats and consequences”
(https://interrev.com/fightthefakes/, konferencjasnf@cm-uj.krakow.pl)

Komitet Naukowy Konferencji
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek
Prezes Stowarzyszenia „Stop Nielegalnym Farmaceutykom”
Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. n farm. Jan Matysiak
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Członkowie:
dr n. o zdr. Grzegorz Cessak
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
mgr farm. Ewa Krajewska
Główny Inspektor Farmaceutyczny
dr n. prawnych Michał Rynkowski
Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA)
prof. dr hab. n. chem. Ewa Bulska
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej,
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Judit Forrai
Semmelweis University in Budapest
prof. dr hab. n. farm. Anna Gumieniczek
Katedra i Zakład Chemii Leków,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. n. farm. Anna Jelińska
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
lek. Lech Kucharski
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bożena Muszyńska
Katedra Botaniki Farmaceutycznej,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
mł. insp. w st. spocz. Dariusz Najmoła
Członek Zarządu Stowarzyszenia „Stop Nielegalnym Farmaceutykom”
prof. dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Zakład Biochemii i Farmakogenomiki,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Marek Sanak
Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej,
Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedra
Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika Uniwersytet
Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová
Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine,
Department of Physiology, profesor vysokoškolský, univerzitný
Dr Richard Wanko
Department of OMCL Market Surveillance & QA, Biological
Standardisation, OMCL Network & HealthCare (DBO),
European Directorate for the Quality of Medicines
& HealthCare (EDQM) – Council of Europe
prof. dr hab. n. farm Marek Wesołowski
Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Wiceprzewodniczący:
dr n. farm. Szymon Plewa
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Członkowie:
mec. Krzysztof Jop
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
mgr Agnieszka Kalicka
Zakład Bioanalizy i Analizy Leków
Warszawski Uniwersytet Medyczny
lek. Marzena Ksel-Teleśnicka
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
dr n. farm. Anna Kwiecień
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Zakład Chemii
Analitycznej
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
mgr farm. Jan Lazur
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
podinsp. w st. spocz. Krzysztof Liszewski
Członek Zarządu Stowarzyszenia Stop Nielegalnym
Farmaceutykom
dr n. farm. Eliza Matuszewska
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
mgr farm. Dagmara Pietkiewicz
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
Studencki Komitet Organizacyjny UJ CM
Sekcja Młodej Farmacji PTFarm O/Kraków
Bartosz Babik
Magdalena Bolisęga
Piotr Dziura
Alicja Radzimska
Dominika Zych

Program Konferencji
9.30 – Łączenie uczestników on-line
9.45 – 10.00 Otwarcie Konferencji
Sesja I Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Fijałek
prof. dr hab. Włodzimierz Opoka
10.00 – 10.30 prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”
„Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku – pandemia, kryzys, konflikty zbrojne – zagrożenia i konsekwencje”
10.30 – 11.00 dr Richard Wanko, Section of OMCL Market Surveillance & QA, Biological Standardisation, OMCL Network & HealthCare Department (DBO), European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) – Council of Europe
“The contributions of the OMCL Network to combatting falsified medicines”
11.00 – 11.30 Komisarz Piotr Woźniak, CBŚP Zarząd w Poznaniu
„Przestępczość farmaceutyczna, jako źródło zysków najgroźniejszych grup przestępczych”
11.30 – 11.45 Sebastian Migdalski, Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ds. Wyrobów Medycznych
„Wystąpienie wprowadzające”
11.45 – 12.00 radca prawny Krzysztof Jop, Gabinet Prezesa URPL
„Wybrane aspekty odpowiedzialności prawnej za naruszenie uregulowań prawnych w zakresie obrotu wyrobami medycznymi”
12.00 – 12.15 Marcin Batory, Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru i Badań Wyrobów Medycznych URPL
„Sfałszowany wyrób medyczny”
12.15 – 12.30 Oleg Burdzenia, Naczelnik Wydziału Suplementów Diety w Departamencie Oceny Dokumentacji URPL
„Produkty z pogranicza zawierające kanabidiol (CBD). Problemy klasyfikacji”
12.30 – 13.00 Tomasz Lisiewski, Dyrektor Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Emilia Szuba, Naczelnik Wydziału ds. Substancji Kontrolowanych i Sfałszowanych Produktów Leczniczych GIF
„Fałszowanie produktów leczniczych w legalnym łańcuchu dystrybucji – studium przypadków rozpatrywanych w GIF”
„Systemy wykorzystane w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym do monitorowania obrotu i autentyczności produktów leczniczych”
13.00 – 13.30 Przerwa
Sesja II Prowadzący: prof. dr hab. Marek Wesołowski
prof. dr hab. Anna Gumieniczek
13.30 – 13.45 nadkom. Hanna Bigielmajer, Szkoła Policji w Pile
„Art. 124 ustawy z dnia 9 września 2001 r. prawo farmaceutyczne – ustawowe znamiona przestępstwa – orzecznictwo sądowe”
13.45 – 14.00 st. asp. Robert Matuszewski, Szkoła Policji w Pile
„Nielegalny obród lekami – skala i zagrożenie”
14.00 -14.15 podkomisarz Waldemar Olszewski, CBŚP Zarząd w Katowicach
prokurator Grzegorzem Fugasem, Śląski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach
„Zwalczanie przestępczości farmaceutycznej na podstawie prowadzonych postępowań przygotowawczych w CBŚP Zarząd Katowice i Prokuratury Krajowej w Katowicach”.
14.15 – 14.30 dr Michał Rynkowski, Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej
„Współpraca POLADA z organami ścigania w zakresie przestępczości farmaceutycznej”
14.30 – 14.45 dr Andrzej Pokrywka, WUM, Stowarzyszenie „STOP NIelegalnym Farmaceutykom”
„Przestępczość farmaceutyczna a doping”
14.45 – 15.00 Krzysztof Konopka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych
„Fałszowanie recept – odpowiedzialność karna”
15.00 – 15.15 Piotr Żak, Naczelnik Wydziału Ograniczeń Pozataryfowych i Single Window, Departament Ceł Ministerstwa Finansów
„Działania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego obrotu produktami
leczniczymi”
15.15 – 15.30 mgr Agnieszka Kalicka, Wydział Farmaceutyczny WUM
„ Profilowanie sfałszowanych i nielegalnych produktów leczniczych”
15.30 – 15.45 Krzysztof Kowalski, MEDSON
„Zastosowanie przenośnych urządzeń do wykrywania i identyfikacji zagrożeń ze strony sfałszowanych leków, substancji psychoaktywnych, narkotyków i materiałów wybuchowych”
15.45 – 16.15 Przerwa
Sesja III Prowadzący: prof. dr hab. Jan Matysiak
Lek. Marzena Ksel Wiceprezes ORL w Krakowie
16.15 – 16.35 prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová
„HEART RATE VARIABILITY AS A PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDEX – FROM THEORY TO THERAPEUTICAL INTERVENTIONS” Tonhajzerova I1, Visnovcova Z2, Ferencova N2, Funakova D3, Hrtanek I3, Ondrejka I3, 1Department of Physiology, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava, Martin, Slovakia; 2Biomedical Center Martin, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava, Martin, Slovakia; 3Psychiatric Clinic, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava, University Hospital Martin, Martin, Slovakia
16.30 – 16.50 prof. dr hab. Dominika Dudek, Lekarz psychiatra, profesor nauk medycznych, Kierownik Katedry Psychiatrii UJ CM, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
„COVID-19 a depresja”
16.50 – 17.10 dr Andrzej Ryś, Directorate-General for Health and Food Safety (DG Sante),
Komisja Europejska
„Implementation of the Falsified Medicines EU Directive”
17.10 – 17.20 dr Anna ALLIQUANDER
„Doping and recreational sport”
Anna Alliquander, Balint Madarasz, Monika Fekete, Judit Forrai, Janos Tamas Varga, Department of Public Health, Semmelweis University, Faculty of Medicine, Budapest, Hungary; Department of Pulmonology, Semmelweis University, Budapest, Hungary
17.20 – 17.35 dr Igor Łoniewski, SANPROBI
„Znaczenie metaanalizy w określeniu zastosowania probiotyków”
17.35 – 18.30 Sesja Posterowa (StudenciiI Doktoranci)
Studenckie Koło Naukowe UJ CM: SSG of Chromatographic Techniques – Fight The Fakes
“Counterfeiting of drugs on the example of psychoactive substances”
Tomasz Godawski, Jakub Malkiewicz, Mariia Data
„Counterfeit antibiotics – the scale of the problem and the threat to public health”
Joanna Żandarek, Małgorzta Starek, Monika Dąbrowska
18.30 Podsumowanie i uroczyste zamknięcie Konferencji