Fight the Fakes

Stowarzyszenie STOP Nielegalnym Farmaceutykom Wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym włącza się do tej akcji.

Od 2 do 8 grudnia 2019 r. trwa akcja organizowana przez Fight the Fakes mająca na celu podnoszenie świadomości na temat sfałszowanych i niespełniających norm leków!

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i udziału w akcji informacyjnej organizowanej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w dniach 2 i 3 grudnia 2019 r, w godzinach 8-14 , w hollu Centrum Dydaktycznego WUM. Serdecznie zapraszamy na nasze stanowisko.

Fałszywe leki stanowią zagrożenie dla pacjentów i ogółu społeczeństwa. Pacjenci uważają, że otrzymują prawdziwe leczenie, ale zamiast tego otrzymują potencjalnie niebezpieczne produkty, które mogą zwiększyć odporność na prawdziwe leczenie i spowodować dalszą chorobę, niepełnosprawność, a nawet śmierć.

Fight the Fakes to kampania, której celem jest zwiększenie świadomości na temat niebezpieczeństw związanych z podróbkami leków. Kampania daje głos tym, którzy zostali osobiście dotknięci, i dzieli się historiami osób pracujących nad powstrzymaniem tego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Ma na celu zbudowanie globalnego ruchu organizacji i osób, które rzucą światło na negatywny wpływ fałszywych leków na ludzi na całym świecie, a także na zmniejszenie negatywnych konsekwencji dla osób na całym świecie.

Partnerzy Fight the Fakes popierają kampanię i podzielają przekonanie, że koordynacja między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w produkcję i dystrybucję leków ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania tego zagrożenia dla zdrowia publicznego.