Nowelizacja prawa farmaceutycznego z podpisem Prezydenta RP.

W dniu 9.05.2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza zmiany w zakresie współpracy podmiotów zainteresowanych w tj. Policji, Straży Granicznej z organami Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Wprowadza podwyższoną odpowiedzialność karną za czyny związane z wytwarzaniem, importem lub dystrybucją produktów leczniczych w tym obrotem w ramach tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych”. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1406,prezydent-nowela-prawo-farmaceutyczne.html