Informacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dotycząca sfałszowanego leku Iclusig (ponatynib) stosowanego w leczeniu przewlekłej białaczki.

Raport WHO zwraca uwagę na niebezpieczeństwo zakupu leku o nazwie Iclusig (ponatynib), zarówno za pośrednictwem Internetu jak i sprzedaży tradycyjnej. W związku z przeprowadzonymi dochodzeniami istnieje uzasadnione podejrzenie, że podrobione leki mogą zostać wprowadzone na rynek europejski.

Źródło: http://www.urpl.gov.pl/pl/wa%C5%BCne-informacje-powiadomienie-o-sfa%C5%82szowanym-leku-iclusig%C2%AE-ponatynib-1