IV Konferencja „Przestępczość farmaceutyczna. Praktyczne aspekty ujawniania i zwalczania”

Po raz czwarty Stowarzyszenie wspólnie ze Szkołą Policji w Pile, Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje w dniach 7-8 maja 2019 r. Szkole Policji w Pile konferencję nt, „Przestępczość farmaceutyczna. Praktyczne aspekty ujawniania i zwalczania”. Coroczne spotkania praktyków z Policji, Prokuratury, Służby Celno-Skarbowej oraz farmaceutów i prawników maja na celu pogłębienie wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie aktualnych problemów związanych z nielegalnym obrotem produktami leczniczymi, metodami wykrywania sfałszowanych leków i suplementów diety (zawierających niedeklarowane aktywne substancje farmaceutyczne) oraz przestępczości internetowej. Przedstawione zostaną również działania związane z zabezpieczaniem autentyczności leków w legalnej sieci dystrybucji (serializacja), w tym możliwości merytorycznej współpracy ekspertów reprezentujących nauki farmaceutyczne z przedstawicielami organów ścigania oraz przedstawicielami producentów.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele m. in. Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, jednostek terenowych i szkół Policji, Prokuratury, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Antydopingowej, Wydziałów Farmaceutycznych Poznańskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponadto przewidziany jest udział zagranicznych przedstawicieli instytucji naukowych i rządowych m.in. z Ukrainy i Francji.