Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonujących bezprawnego obrotu lekami.

Prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejnych 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy zbywali leki z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, pod pozorem ich sprzedaży do Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wartość nielegalnej sprzedaży produktów leczniczych to ponad 17 milionów złotych. 

Źródło: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/kolejne-zatrzymania-w-sprawie-tzw-mafii-lekowej-2/