Debata „STOP Fałszowaniu Leków” poświęcona działaniom utrudniającym wprowadzenie do sprzedaży sfałszowanych leków.

W dniu 01.09.2017 r. odbyła się w Centrum Prasowym PAP debata nt. „Przeciwdziałanie fałszowaniu leków w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów” zorganizowana przez Dziennik Gazetę Prawną, w której udział wzięli ze strony Rządowej:

  • Zbigniew Niewójt, p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
  • Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom – Stowarzyszenie Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności” reprezentowali:

Prezes Stowarzyszenia – prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek, dr Małgorzata Kubacka oraz mec. Eric Rheims.
W debacie udział wzięli również przedstawiciele organizacji producenckich i społecznościowych:

  • Bogna Cichowska-Duma, prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL), dyrektor generalny Związku Pracodawców innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,
  • Elżbieta Piotrkowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, członek Rady fundacji KOWAL,
  • Krzysztof Kopeć, Członek Rady fundacji KOWAL, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
  • Tomasz Dzitko, Członek Rady fundacji KOWAL, prezes Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych.
  • Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę

Debata poświęcona była działaniom utrudniającym wprowadzenie sfałszowanych leków na rynek europejski.

W ocenie uczestników nawet 1 % leków w legalnym obrocie może pochodzić z nielegalnych źródeł.

Według uczestników kluczowym elementem bezpieczeństwa pacjentów jest kupowanie leków w legalnych źródłach: aptekach i przystosowanych do tego sklepach. Podczas dyskusji dotyczącej powołania Krajowego Ośrodka Weryfikacji Autentyczności Leków, organizacji zrzeszającej podmioty rynku farmaceutycznego, podkreślano niebezpieczeństwo zakupów w Internecie oraz konieczność działań edukacyjnych.

Prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek podniósł między innymi kwestie traktowania procederu fałszowania leków w wymiarze ludobójstwa na przykładzie wprowadzania na rynek afrykański podrobionych leków na malarię, w których brak czynnika aktywnego.

Dr Małgorzata Kubacka mówiła o dyrektywie PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  2011/62/UE z  dnia  8  czerwca  2011  r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu   odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów  leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, tzw. dyrektywie fałszywkowej. Implementacja tej dyrektywy nakłada na państwa członkowskie nie tylko obowiązek wprowadzenia odpowiednich przepisów krajowych, ale także działania edukacyjne.

Eric Rheims – przedstawił przykłady w jaki sposób sfałszowane leki trafiają do obrotu oraz jak firmy farmaceutyczne trafiają na trop takich podróbek.

Więcej – debata.pdf

Dodaj komentarz